RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wrocławia

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia

 

            

Projekt pn.: „Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Więcej informacji o Projekcie Hubska 8-16 we Wrocławiu 


 

 

Aktualności

Zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach PINB

26.07.2017

W tym miejscu udostępniane będą zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach (pismach) PINB, dokonywane w trybie art. 49a k.p.a. - po wcześniejszym pisemnym uprzedzeniu stron o zamiarze zawiadamiania ich w ten sposób.

Informacja o ustaleniu dni wolnych od pracy w 2017 r.

29.04.2017

 2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia 2017 r.

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie nieprawidłowości związanych z realizacją Projektu

20.04.2017

PINB jest beneficjentem projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności, którego celem jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu.
Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych związanych z realizacją Projektu.

Komunikat do właścicieli, zarządców obiektów budowlanych

03.04.2017

 o kontroli okresowej obiektów wielkopowierzchniowychOpublikował: Anna Leszczyna
Publikacja dnia: 16.05.2017
Podpisał: Cezary Polakiewicz
Dokument z dnia: 29.06.2012
Dokument oglądany razy: 230 783