RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wrocławia

Rejestry, ewidencje i archiwa


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia prowadzi następujące ewidencje:

  1. ewidencja decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym, przesłanych przez organ administracji architektoniczno-budowlanej,
  2. ewidencja innych decyzji, postanowień i zgłoszeń otrzymanych od organu administracji architektoniczno-budowlanej, o których mowa w art. 82b ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego,
  3. ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych,
  4. ewidencja zawiadomień o kontrolach okresowych budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu  przekraczającej 1 000 m2, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego.


Ponadto prowadzone są następujące rejestry:

  1. rejestr wydawanych aktów administracyjnych (decyzji, postanowień) oraz zaświadczeń,
  2. rejestr wydawanych zarządzeń, regulujących organizację pracy Inspektoratu.
  3. rejestr akt wypożyczonych z Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia.


W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia funkcjonuje archiwum zakładowe, w którym przechowywane są  akta spraw zakończonych. Dokumenty archiwizowane są przez okres przewidziany w jednolitym rzeczowym wykazie akt, stanowiącym załącznik do instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego.Opublikował: Anna Leszczyna
Publikacja dnia: 16.05.2017
Podpisał: Cezary Polakiewicz
Dokument z dnia: 03.07.2012
Dokument oglądany razy: 10 489