RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wrocławia

Petycje

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy.

Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Zasady składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195).


 1. Petycja nr 1/2016, data wpływu 14.04.2016 r.
  przedmiot petycji: przyspieszenie postawienia zabezpieczenia kamienicy przy ul. Traugutta 58 we Wrocławiu, w celu umożliwienia bezpiecznego korzystania z chodnika

    petycja - ul. Traugutta 58 we Wrocławiu

  Przebieg postępowania: zakończone

    zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji


 1. Petycja nr 2/2016, data wpływu 17.05.2016 r.
  przedmiot petycji:  przyspieszenie wyburzenia garażu przy ul. Kolejowej we Wrocławiu ze względu na występujące zagrożenie

    petycja - garaż przy ul. Kolejowej we Wrocławiu

  Przebieg postępowania: zakończone

    zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

  Właściciel przystąpił do rozbiórki garażu przy ul. Kolejowej 8-10 we WrocławiuOpublikował: Anna Leszczyna
Publikacja dnia: 23.02.2017
Podpisał: Anna Leszczyna
Dokument z dnia: 06.05.2016
Dokument oglądany razy: 1 455