RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wrocławia

Majątek jednostki

Na majątek, którym dysponuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia składają się samochody służbowe oraz mienie stanowiące wyposażenie Inspektoratu, takie jak zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, drukarki, kserokopiarki, meble biurowe itp. - służące bezpośrednio wykonywaniu zadań przez pracowników.

Wartość brutto składników majątku trwałego:

wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
środki trwałe: 219.598,36 zł
wartości niematerialne i prawne: 10.854,55 zł

Wartość netto (bilansowa) składników majątku trwałego:

wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
środki trwałe: 21.304,57 zł
wartości niematerialne i prawne: 0 złOpublikował: Anna Leszczyna
Publikacja dnia: 14.02.2017
Podpisał: Anna Leszczyna
Dokument z dnia: 03.07.2012
Dokument oglądany razy: 8 690