RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wrocławia

Status Prawny

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia powstał z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.).
Inspektorat działa na podstawie odpowiednich przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290).
Jest jednostką budżetową wchodzącą w skład zespolonej administracji powiatowej, przy pomocy której Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia wykonuje zadania określone w ustawie Prawo budowlane i innych przepisach prawa.

Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia zawiera Regulamin Organizacyjny.Opublikował: Anna Leszczyna
Publikacja dnia: 06.04.2016
Podpisał: Anna Leszczyna
Dokument z dnia: 03.07.2012
Dokument oglądany razy: 9 279