RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wrocławia

Instrukcja korzystania z BIP

Zapraszamy użytkowników do zapoznania się z krótką instrukcją korzystania z zasobów naszego Biuletynu Informacji Publicznej.


Co to jest BIP?

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej.


Dostęp do Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia można uzyskać przez przeglądarkę internetową – po wpisaniu adresu http://www.pinb.wroclaw.pl


Menu główne

BIP Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia to zbiór stron usystematyzowanych wg grup tematycznych.

Menu główne wyświetlane jest na każdej stronie serwisu, w postaci kolumny (po lewej stronie ekranu) z nazwami grup tematycznych zawierającymi odsyłacz do podstrony tej grupy lub/i ukazujące podgrupy tematyczne.

Grupy tematyczne zawierające odsyłacz w sposób symboliczny informują o zawartości strony. Aby przejść do wskazywanej strony należy „kliknąć myszką” odpowiedni przycisk.


Wyszukiwarka

W prawym górnym rogu strony biuletynu widoczne jest pole wyszukiwarki. Poszukiwane hasło należy wpisać w pole i potwierdzić „kliknięciem” odnośnika "szukaj ".

Jeżeli poszukiwane hasło złożone jest z kilku słów należy, w sposób naturalny, wpisać cały ciąg słów, oddzielając je spacjami.

W odpowiedzi wyświetlona zostanie lista znalezionych miejsc (stron tematycznych), zawierających poszukiwane słowo lub wyrażenie.

Na poszczególne elementy listy składają się następujące informacje:

a) nazwy grupy tematycznej, w której wystąpiło poszukiwane hasło,

b) skróconej treści zawierającej poszukiwane słowo bądź wyrażenie.


Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia (będące w posiadaniu tego organu) są udostępniane na wniosek zainteresowanego.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia (więcej informacji oraz wniosek znajdziesz na stronie „Dostęp do pozostałych informacji publicznych”).


Pierwsza odsłona BIP - 16 lipca 2012 rokuOpublikował: Przemysław Samocki
Publikacja dnia: 20.07.2012
Podpisał: Przemysław Samocki
Dokument z dnia: 17.07.2012
Dokument oglądany razy: 8 826